Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

Ten eerste is duurzaamheid een breed begrip. Mensen bedoelen er allerlei verschillende dingen mee, en daarom zorgt het ook vaak voor verwarring. Maar wat betekent duurzaamheid nou precies?

Het woord duurzaamheid stamt af van het woord duurzaam en dat betekent ‘geschikt om te blijven bestaan’. Een voorbeeld is een apparaat, zoals een waterkoker, die de eigenschap heeft dat hij lang mee gaat. Maar ook energie kan duurzaam zijn, denk aan windenergie en zonne-energie. Dit zijn energiebronnen die blijven bestaan en niet opraken.

People, Planet, Profit

Wanneer je aan duurzaamheid denkt, zal je voornamelijk denken aan de natuur, echter bestaan er 3 pijlers als we het over duurzaamheid hebben; People, Planet, Profit. In dit principe gaat het erom dat deze 3 pijlers in evenwicht zijn met elkaar waardoor ze alle drie tot hun recht komen. Voornamelijk bedrijven en organisaties zijn hier veel mee aan de slag.

People

De eerste P, People, staat voor sociale duurzaamheid. Hierbij gaat het om ons, de mensen.
Het omsluit sociale issues die binnen een organisatie plaatsvinden maar ook die extern een factor kunnen zijn. 

Binnen de organisatie kan men zich afvragen hoe het met haar mensen gesteld is? Is het werk wel veilig genoeg en krijgen werknemers wel een eerlijk inkomen? Daarnaast kun je je afvragen of je werknemers zich goed voelen en of er veel ziekteverzuim is. Daarnaast wil je dat je werknemers een gezonde balans houden tussen werk en privé  en wil je er voor zorgen dat men het werk wel lang genoeg kan volhouden. Dit kan er allemaal voor zorgen dat jouw werknemers lang(er) bij je bedrijf blijven werken. 

Daarnaast zijn er ook externe factoren die voor sociale duurzaamheid kunnen zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat in een ontwikkelingsland producten produceert. Hier spelen bijvoorbeeld mensenrechten, cultuur, rechtvaardigheid en ongelijkheid een belangrijke rol in.

Planet

Planet staat voor ecologische duurzaamheid. Het zijn de bekendste pijlers; hoe ga je om met het milieu en de planeet? Wij willen namelijk allemaal dat onze planeet zo duurzaam mogelijk is. Bedrijven kunnen hier een groot steentje in bijdragen door zo milieuvriendelijk mogelijk producten te produceren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan zo min mogelijk CO2 uitstoten, het verminderen van de hoeveelheid afval en het gebruikmaken van duurzame energie.

Profit

De laatste P, Profit, heeft betrekking op economische duurzaamheid. Het gaat over het ontwikkelen van producten en diensten die ecologisch en sociaal verantwoord zijn, en daarnaast ook winstgevend zijn voor het bedrijf. De Profit pijler heeft veel invloed op de andere 2 pijlers. Wanneer je bijvoorbeeld een product maakt dat volledig klimaatneutraal is, maar te weinig geld oplevert, heeft het geen zin om het product op de markt te zetten omdat het bedrijf dan geen winst kan behalen op dat product. Daarnaast zijn de pijlers People en Planet ook afhankelijk van Profit. Wanneer er geld binnenkomt kan dit namelijk weer uitgegeven worden in de andere 2 pijlers.